សម្បត្តិ ហ្វាយនែន - Sambat Finance

(Source: https://www.facebook.com/sambatfinance)

សម្បត្តិ ហ្វាយនែន - Sambat Finance - b002c

Latest Articles

សម្បត្តិ ហ្វាយនែន - Sambat Finance Photo 2019-03-04 07:00

#ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សម្បត្តិ ហ្វាយនែន ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ការិយាល័យកណ្តាល និងសាខាទាំង៥ ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន៖

✅ ប្រាក់ខែសមរម្យប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ
✅ ប្រាក់ថែទាំសុខភាពប្រចាំខែ
✅ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ
✅ ប្រាក់អតីតភាពការងារ
✅ ប្រាក់រង្វាន់ពិសេស
✅ ការតម្លើង...

#Malaysia#Trip#SAMBATFinance - សម្បត្តិ ហ្វាយនែន - Sambat Finance 2019-02-22 04:39

ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី របស់បុគ្គលិកឆ្នើម សម្បត្តិ ហ្វាយនែន!
ចូលរួមជាមួយយើង ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរ និងបរិកាសការងារប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ!

សម្បត្តិ ហ្វាយនែន - Sambat Finance Photo 2019-01-16 03:08

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្បត្តិ ហ្វាយនែន ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់ នូវមុខតំណែងដូចបានភ្ជាប់!

#ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ៖
- ទូរស័ព្ទលេខ៖ 087 997 783 / 010 345 108
- អ៊ីម៉ែល៖ jobs@sambatfinance.com
Related Articles

YES BANK Photo 2018-06-07 04:43

Rana Kapoor, MD & CEO, YES BANK - “RBI’s unanimously delivered 25bps hike has been balanced with a neutral stance, reinforcing MPC’s alacrity to retain inflation within its 4.0% target amidst hitherto buildup in price pressures led by crude prices. The rate action comes at a time when economic recovery now appears to be on a firmer footing. This stance allows RBI the choice to act in accordance with evolving macro and financial conditions, in both global and domestic economy in the coming months. Amidst many moving parts, this will entail a careful balancing of global headwinds from elevated crude prices, geopolitical tensions, and domestic policies of MSPs, state pay commissions on growth-inflation dynamics.” #RBIPolicy