M.U.D - Music Until Dawn

(Source: https://www.facebook.com/MUD60/)

M.U.D - Music Until - M.U.D présent au salon de la moto retro néo | Work in progress à l'Elispace de Beauvais | Ce week-end, MUD était au Tigre à..

Latest Articles

M.U.D - Music Until Dawn Photo 2015-12-07 14:00

Ce week-end, MUD était au Tigre à Compiègne pour assurer le son et la lumière sur un beau spectacle de Noël.%0ACôt%C3 diffusion, c'est un line array L-acoustics Kara qui a ét%C3 choisi par nos équipes son. En lumière%2C c'est un kit d'une cinquantaine de sources qui a ét%C3 installé, une belle aventure qui continue cette semaine à l%27El...

M.U.D - Music Until Dawn Photo 2015-11-10 10:06

M.U.D rentre en stock une toute nouvelle réf%C3rence lumière ! On continue de s'équiper léger avec des sources LED, polyvalentes et économiques en énergie ! Ce projecteur Rouge-vert-bleu-blanc-ambre promet de vous offrir un panel de couleurs infini pour vos ambiances, concerts, réceptions... N'hésitez pas à revenir v...
Related Articles

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ Photo 2017-09-20 16:41

መንቶች መድሀኒት ማምረቻ ኃ/የተ/የግ/ማ - ያለ እድሜ ለሚመጣ የወሲብ(የብልት መፍጠን) ችግር በመቀባት የሚያድን አብዛኛው ሰው የሚቸገርበትን የኪንተሮት በሽታ መድሀኒት በተመጣጣኝ ዋጋ እንሸጣለን፡፡ - ለኪንታሮት መድሀኒት በደም ውስጥ ያለን አጥቦ የሚያወጣ ሲሆን ድርቀትን፣የወገብ ችግር፣ጋዝ እና የወሲብ ችግርን ያድናል፡፡ - ለአዕምሮ ጭንቀት፣ ለሚጥል በሽታ እና ለሚያፈዘው በሽታ - ለአባላዘር በሽታ እና የሽንት ችግር ለገጠማቸው መድሀኒት አለን፡፡ - ኤድስን የሚያባብሱ ተዛማጅ በሽታዎችን በማከም የድካም ስሜት ፣መክሳትን እና የምግብ ፍላጎት እንዲጨምር ያደርጋል ፡፡ - ለነቀርሳ ለአንጀት፣ለጡት፣ለጭንቅላት ሆነ በደም ውስጥ አጥቦ የሚያወጣ መድሀኒት ፡፡ - ለጉበት ኤፕታይትስ ሶስቱንም አይነቶች በሽታ - ለነርቭ፤ለሪህ ለደም መወፈር(መርጋት)እና ለዲስክ መንሸራተት - በሆድ ውስጥ ላለ በሽታ አሜባ፣ ታይፎይድ፣ ጃርዲያ፣ አስካሪስ እና ውሃ ወለድ በሽታዎች ያድናል፡፡ 0911665321/0913316790/0912660886 0118477620 አድራሻ፡- ቁጥር 1 አዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ሀና ማርያም ከጤና ጣብያ አለፍ ብሎ ቁጥር 2 ሰሜን ሷ መኀል ሜዳርልድ ቪዝን ፊት ለፊት እና ውይን መድሀኒት ቤት አጠገብ ቁጥር 3 መገናኛ ውልና ማስረጃ ፊት ለፊት ገነት ኮሜርሻል ሴንተር 2ኛ ፎቅ የመድሀኒትመሸጫ እና የመረጃ ማዕከል፡፡ ቁጥር 4 መርካቶ አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ መታጠፊያ ተስፋ ህንጻ 6ኛ ፎቅ ላይ

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ Photo 2017-09-20 01:00

#Ethiopia-በአከራይ እና ተከራይ መካከል የሚያጋጥመውን የእርስ በእርስ ግጭት የሚፈታና በቤት ኪራይ ተመን ውስጥ የደላሎችን ጣልቃ ገብነት ያስቀራል የተባለ ረቂቅ አዋጅ በዚህ ዓመት ፀድቆ ወደ ስራ ይገባል ተባለ። ተከራዮች አከራዮቻቸው በየጊዜው የሚጨምሩት የኪራይ ዋጋ በተከራዩት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምንም አይነት መብት እንዳይኖራቸው ማድረግ፣ የሰዓት እላፊና ሌሎች ገደቦችንም ማስቀመጥ በተከራዮች አከራዮቻቸው ላይ የሚቀርቡ ችግሮች ናቸው። ለኪራይ በሚዘጋጁ መኖሪያ ቤቶች ዋጋ መወሰን ላይም የደላሎች ጣልቃ ገብነት፣ ለአዲስ ተከራይ በጭማሪ ዋጋ ለማከራየት ሲባል ነባር ተከራዮችን ማስለቀቅ እና ከደላሎች ጋር በሚደረግ ምክክር ዋጋን መጨመር የሚሉ ችግሮችን ተከራዮች ደጋግመው ያነሳሉ። በአንጻሩ ተከራዮችም ቢሆኑ መኖሪያ ቤቱን እንደራስ ቤት አለማየት፣ የቤት ኪራይ በወቅቱ አለመክፈል፣ በቤቱ ውስጥ አላስፈላጊ ድርጊት መፈጸም፣ አካባቢን ማወክና ቤቱን ያለአከራይ እውቅናና ውሳኔ ለ3ኛ ወገን አሳልፎ መስጠት የሚሉ ጥፋቶች በአከራዮች ዘንድ ይነሳሉ። በከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ከፍተኛ የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ ኢትዮጵያ በዴቻ እንዳሉት ረቂቅ አዋጁ በሁለቱም አካላት በኩል የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ለማስቀረትና ጥፋቶችን በህግ አግባብ ለመዳኘት ሲባል የተዘጋጀ ነው። አከራዩም ከ3 ወራት ለበለጠ ጊዜ የቅድመ ክፍያ መጠየቅ እንደማይኖርበትም ይጠቅሳል። የውል ዘመን ሳይጠናቀቅም የኪራይ ዋጋ መጨመርንም የሚከለክል ሲሆን፥ ሲጨምርም ጭማሪው ከ10 በመቶ በላይ መሆን እንደሌለበት አስፍሯል። ረቂቅ አዋጁ የደላሎችን ጣልቃ ገብነት በማስቀረት የተከራዮችንም የአከራዮችንም መብትና ጥቅም ለማስከበር የሚረዳ ነው። ይሁን እንጂ ጉዳዩ በርካታ ህብረተሰቦችን የሚመለከት በመሆኑ ተደጋጋሚ ውይይት ሲደረግበት በመቆየቱ ፀድቆ ወደ ትግብራ የሚሸጋገርበት ጊዜ መዘግየቱን ያነሳሉ። ረቂቅ አዋጁ ፀድቆ ወደ ተግባር ሲገባም በአከራይና ተከራይ መካከል ያለን ግንኙነት ብቻ ሳይሆን፥ በሪል ስቴቶች ልማትና ግብይት ላይ የሚያታዩ ህገ ወጥ አሰራሮችንም ያስተካክላል ተብሎ ይጠበቃል። ምንጭ፡-ኤፍ ቢ ሲ