Nonews-NEWS

Nonews-NEWS - bf

Latest Articles

Μετακομίζουν «in.gr» και «tovima.gr»...

Συνωστισμός %83τις μιντιακές εγκαταστάσεις %CFης %CEλτερ Εγκο %CFτη %CEυγγρού 340 %CFπου %83τεγάζονται %CEι ιστορικές εφημερίδες %C2Το %CEήμα», «Τα Νέα» %CEαι %CE %84ηλεοπτικός %CFταθμός %9FΝΕ (%CFου %CEάλλον %CEα μετεξελιχθεί σε MEGA%29. Ετσι %CEποφασίστηκε %CEα... μετακομίσει %84ο digital κομμάτι %CFης Alter Ego από την έδρα %CFης %CEταιρίας στη Συγγρού 340 που στεγάζει %84ις %B9στορικές %B5φημερίδες «Το Βήμα», %C2Τα %CEέα» %BAαι %84ον %84ηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ (που μάλλ ...

«Αστερίσκοι» κρυμμένοι πίσω από τα εύσημα...

Κρυφό %B1στερίσκο %B3ια %84ο %CEλληνικό χρέος %80εριλαμβάνει %B7 νέα μελέτη βιωσιμότητας που συνέταξε %B7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή %BAαι %B3ια %84ην %BAυβέρνηση %B5ίναι %CFο όχημα %80ου %B8α %CFην %CEδηγήσει σε %87αμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. %97 έκθεση των ευρωπαϊκών %CEεσμών, μολονότι %81αμμένη στα μέτρα %84ων %B1γορών %B4ίνοντας %CEμφαση %CFτην %BAατηφορική πορεία των... αποδόσεων στα ελληνικά %BFμόλογα και στα χαμηλά επιτόκια %B4ανεισμού %84ης %87ώρας, ενσωματώνει %ADB...

Δε δεχόμαστε μαθήματα από κανέναν...

Σκληρή και άμεση %AEταν η %CEπάντηση του ελληνικού υπουργείου %CEξωτερικών %83τις σημερινές προκλητικές %B4ηλώσεις %CFου %CEούρκου %B1ξιωματούχου %A7αμί Ακσόι %B3ια %84ο %CFροσφυγικό, %CEε την ελληνική %80λευρά %BDα %CEιαμηνύει %CFως %CEεν %CEέχεται %BCαθήματα %CEπό %CEανέναν. %ABΗ %CEλλάδα %CFς... ευνομούμενη %BAαι %B4ημοκρατική %CFώρα %B4εν %B4έχεται μαθήματα %B1πό %BAανέναν. Η %CEουρκία %B1ντί να %BAάνει %CFποδείξεις %BAαλό θα %B5ίναι %CEα εφαρμόσει πλήρως τις πρόνοιες %84ης %BAοινής %B4...

Γιατί μαζεύω υπογραφές...

Τους %CEόγους %CEια %CFους %BFποίους προέβη στη συλλογή %CFπογραφών %CFε ψήφισμα %CFπέρ %84ης %B4ιεξαγωγής ενός %CEημοκρατικού %CFυνεδρίου %CFου %CEΑΣΟΚ, με %B5κλογή %83υνέδρων %CEπό %CFη βάση, εξήγησε %CE %A0αύλος %93ερουλάνος, λίγα 24άωρα %CFριν... %CEπό %CFην %CEναρξη %CFου %CFυνεδρίου %CEαι %CFτον %B1πόηχο %84ης %B1ναταραχής που έχει %CEημιουργήσει %CFτον %87ώρο η %CFρωτοβουλία του. «Μαζεύουμε %CFπογραφές %CEια %CEα πούμε %8Cτι %B1υτό που χρειάζεται %CFο ΠΑΣΟΚ %83ήμερα %B5ίναι %CEνα %CEνο...

Σοβαρή αλλά σταθερή η κατάσταση του Γλέζου...

Σοβαρή αλλά %CFταθερή, %CEρίνεται η %CEατάσταση %CFης %CFγείας %CFου %CEανώλη %CEλέζου, ο %CEποίος %CEοσηλεύεται στην %CEαρδιολογική %CEονάδα %CFου %CEοσοκομείου ΝΙΜΤΣ. %A3ύμφωνα με %84ο... ιατρικό %CEνακοινωθέν το %B9στορικό %CFτέλεχος της Αριστεράς εισήχθη %CFτο %CEΙΜΙΤΣ %CFην %CEρίτη 19 Νοεμβρίου για έλεγχο νευρολογικής πάθησης. %CEόγω %84ου %BAαρδιολογικού ιστορικού του κρίθηκε %CFκόπιμη %B7 παρακολούθηση %CFου %CFτην %BAαρδιολογική %BCονάδα. %93ια %84ην %BAατάσταση %84ης %85γείας %84...

Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2020

Κατατέθηκε %CFτη %CEουλή σήμερα το %BCεσημέρι %CE %80ροϋπολογισμός %CEια %CFο 2020, έχοντας %CFρώτα πάρει %84ο %CFράσινο %86ως %B1πό %84ους Θεσμούς. %CEια %CFέτος ο... προϋπολογισμός %80ροβλέπει %80ρωτογενές πλεόνασμα 3,73%, μέγεθος %CFου %CEημιουργεί %B4ημοσιονομικό χώρο 436 εκατ. %CEυρώ, %CEνώ %CEια %CFο 2020 ο %CFήχης τίθεται %CFτο 3%2C56% του ΑΕΠ με %ADνα %80εριθώριο %B1σφαλείας 164 %CEκατ. %B5υρώ σε %83χέση %CEε το %83τόχο %CFου %CEέτει η %CEνισχυμένη %B5ποπτείCE...

Ο Guardian αποκαλύπτει δοσοληψίες του Δημάδη με την Bayer...

Άρης %CEατζηστεφάνου %97 εφημερίδα Guardian φέρνει στο φως ηλεκτρονική %B1λληλογραφία %84ου %98άνου %CEημάδη %CFου %CEποδεικνύει ότι ο %CFαρμακευτικός %BAολοσσός Bayer προσέφερε γενναίες %BFικονομικές %CFορηγίες προκειμένου %BDα %CFροωθήσει %CFα συμφέροντα %CFου %CEέσω... %CEνώσεων %B1νταποκριτών %BEένου %CFύπου, στις %CEποίες %CE %88λληνας δημοσιογράφος %CEιατηρούσε %85ψηλόβαθμες %CEέσεις. %CE Bayer έχει %CEδη %CFροσφέρει 50.000 δολάρια %CFτην %88νωση %CEένων Ανταποκριτών σE...

Η δικογραφία στα χέρια αυτών που μας αρέσουν...

Άντα %CEαρρά «Ενα %CEικαστικό %CEύκλωμα... %CEύτως ή %CEλλως η %CEικογραφία %B8α %CEφαιρεθεί %CFύντομα %B1πό %84α %CFεριά των υπόπτων», %CEράφει %CEεταξύ %CEλλων, για το %83κάνδαλο %CFης %CEovartis, σε %ADνα %B1πό %84α %CEαθημερινά %84ου %BBιβελογραφήματα %BF «στυλοβάτης» των εκδοτικών συγκροτημάτων %CE. %A0ρετεντέρης. %CEχει, %CEοιπόν, τις πληροφορίες %84ου %BF άνθρωπος %BAαι %80ροφανώς %CEιαθέτει καλές %80ηγές %CFου %CFον %CEιαβεβαιώνουν %8Cτι %B7... δικογραφία %CEα αφαιρεθεί -μετά %CFη ...

Παρών στην πολιτική, απών στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ...

«Ευχαριστώ, αλλά %CEεν %CEα πάρω», %CE %BCήπως %C2δεν %ADχω %84ίποτα %BAαινούριο %BDα %CFω»; Σε %BCία %B1πό %B1υτές %CFις %CEύο %CFράσεις %B8α %CEπορούσε να %83υνοψιστεί η %CEπάντηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, στην %CFρόσκληση %CFου %CEλαβε για να %83υμμετάσχει %CFτο %CFυνέδριο του ΠΑΣΟΚ %84ο %CEαββατοκύριακο ως %80ρώην %CFρόεδρος του κόμματος. %ABΗ %CE.%93εννηματά %BCου... %CEστειλε %BCία %B5υγενική %CEπιστολή με %84ην %BFποία %CEε καλεί %BDα %CFαραβρεθώ %CFτην %ADναρξη %84ου %A3υνεδρίου %BAαι %84ης %B1...

«Δεν είχαμε καμία ενημέρωση»...

Ο %CEήμαρχος Σάμου %B4ιέψευσε %CFον %CEέτσα στο «Εκτός Γραμμής»... %CEΙΝΤΕΟ %CEπιμένει στα περί %CFαραίτησής %84ου %BF δήμαρχος %A3άμου, Γιώργος %CEτάντζος, εφόσον υλοποιηθεί %CFο σχέδιο της κυβέρνησης %CEια %CEημιουργία %BAελιστού %CEέντρου %BCεταναστών στο νησί, χωρητικότητας 7.000 ατόμων. Μιλώντας %83την εκπομπή %C2Εκτός %CEραμμής» στον Alpha, με %84ον %A4άκη Χατζή %BAαι %84η %CEίδα %9Cπόλα, ο... κ. %CEτάντζος ζητά %CFην %CFαρέμβαση %CFου %CFρωθυπουργού, Κυριάκου %9Cητσ...

Στη Νέα Σμύρνη τα πρώτα πρόστιμα για τσιγάρο...

Στη Νέα Σμύρνη βεβαιώθηκαν %84ο %CEράδυ της Τετάρτης %BFι %CFρώτες %CFρεις παραβάσεις %CEετά %84ην %ADναρξη %84ης %BAαμπάνιας %B3ια %84ην %B5φαρμογή %CFου %CEντικαπνιστικού %CEόμου. Τα... %CFρόστιμα βεβαίωσαν ελεγκτές %84ης %95θνικής Αρχής %94ιαφάνειας σε %83υνεργασία με %ACνδρες %84ης %95ΛΑΣ. Όπως %CEίπε %BF διοικητής της ανεξάρτητης %B1ρχής %CEθανάσιος %CEπίνης, έγιναν έλεγχοι %CFε 10 καταστήματα %BAαι %83ε %CFρία %B5ξ %CEυτών βεβαιώθηκαν %80ρόστιμα 500 ευρώ %CEια %CEάθε %B5πιχειρηματ ...

Διορία στον ALPHA...

...για να %80ληρωθούν %BFι %CEργαζόμενοι στις %CFαραγωγές... Ότι η %CEατάσταση %CFτον ALPHA είναι %ADκρυθμη είναι %B3νωστό… %8Cτι %84ο %CFρόγραμμα %CFέτος δεν του βγαίνει %28παρά %CFις %CFαρεμβάσεις και τις βελτιώσεις) είναι %80 %B5πίσης, %CEνωστό… %CEυτό %80ου... %CEσως %B4εν %B5ίναι %CEνωστό %CEίναι ότι έχει %CEίνει μερική στάση %80ληρωμών! Σύμφωνα %CEοιπόν %CEε τις τελευταίες %CFληροφορίες το %BAαζάνι %B5ίναι %CEτοιμο %CEα εκραγεί! Μάλιστα %CFε συνέλευση εργαζομένων %80ου %80ραγματοποι...
Related Articles

Tribunnews.com Photo 2018-06-07 13:13

Jika kita memandang ke atas langit, maka tak jarang kita melihat penampakan awan. Gumpalan awan berwarna putih adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi. Bentuknya yang tak menentu menjadikan langit tampak indah jika dipandang dari bawah. Namun apa jadinya jika gumpalan awan membentuk serupa benda seperti tangan?. Tentu akan sangat menarik. Hal demikianlah yang terjadi pada gambar yang diambil oleh seorang wanita berikut ini. Dikutip Grid.ID dari The Sun, seorang fotografer amatir menangkap gambar formasi awan yang menakjubkan. Pasalnya, awan tersebut terlihat menyerupai sebuah tangan, yang kemudian dijuluki, 'Tangan Tuhan' oleh netizen. Fenomena unik ini bahkan diabadikan hanya dengan kamera ponsel pintar. Fotografer wanita bernama Louise Taylor itu menangkap gamabar luar biasa tersebut di daerah Highlands Skotlandia. Simak berita selengkapnya di TribunJakarta.com @tribunjakarta #tribunnews #tribunjakarta #gridID #scotland #skotlandia #awantangantuhan #handofgodcloud #handofgod #godhand