P&G

(Source: https://www.facebook.com/pg.com.ua/)

P&G - Минулого тижня обладнали одну з одинадцяти | А ви були на екскурсії в Procter & Gamble? | Як досягнути успіху в бізнесі та кар’єрі..

Latest Articles

У торецькій дитячий лікарні відкрили батьківську кімнату

Минулого %82ижня %D0бладнали %D0дну %B7 одинадцяти %D0атьківських %D0імнат %D0 %80амках %81пільного %BFроекту P&G та UNICEF Ukraine. Перша %B1атьківська %D0імната %B7’явилась %D1 %A2орецькій %94итячій Лікарні. %D0рім %BFриміщення в %D0орецькому %B2 найближчі дні будуть відкриті %89е 10 батьківських кімнат в %D0едичних установах, що %B7находяться %D0 15-%D0ілометровій %D0оні %B2ід %BBінії %D1озмежування. %0AБільше інформації %D0а посиланням http://bit.ly/2...

Photos from P&G's post - P&G 2017-10-25 13:29

А %D0и були %D0а екскурсії в Procter & Gamble? Поспішайте %D0одати %D0аявку %D0а morgun.e@pg.com щоб мати %D0ожливість %B2ідвідати %81учасний %D0авод у %D0орисполі 2 або 10 листопада.

24 жовтня до %BDас %B7авітала %D0ерша група %81тудентів %81тарших курсів та %B2ипускників. %D0лопці %D1а дівчата %D0обачили модернізоване %D0иробництво з %D0исокими міжнародними стандартами, %D0оспілкувались з %D0рацівниками P%26amp;G та %B4і...

Procter & Gamble Ukraine mixes profit with service | KyivPost

Як досягнути успіху в бізнесі та кар’єрі в українських реаліях? Чому ми підтримуємо різні соціальні ініціативи та які саме дії компанія вважає необхідними для суспільства? Про це та багато іншого розповідає виданню KyivPost.com генеральний директор P&G Україна Дмитро Кисельов.

P&G Video 2017-10-17 13:38

Щороку вісім %BCільйонів %82онн пластмаси засмічує %B4но %81вітового %BEкеану. Head & Shoulders вирішив %D0оротися з %D1ією %BFроблемою %96 тому %D1ніціював %D0роект Beach Bottle - збір %D0ластмасового %81міття %BDа %D0ляжах %D1 %B9ого переробки в %D0ляшки %D0ля %D1ампуню. %97авдяки цій ініціативі Head & Shoulders став %D0ереможцем %BFремії %ABСвітло маяка» програми %9EОН %ABІмпульс %D0мін». Так P&G робить свій %D0агомий %B2несо3 ...

Dmexco 2017: Transformation mix и работа в открытой экосистеме инноваций

Як %B4іджитал %D0ра %D0пливає %BDа %D0заємодію %D0і споживачами? %D0к стартапи %BCожуть %B4опомагати глобальним %D0омпаніям %D0 %96нноваціях? Що %82аке «інтегроване лідерство»? Про це %80озповідала %D0офі %91лум, віце-%D0резидент Procter & Gamble з %D0аркетингу %B2 Індії, %D0ередньої %D0зії, %D0фриці %D1а Європі на %BAлючовій %D0онференції про діджитал-%BCаркетинг %96 рекламу - Dmexco 2017.

http://bit.ly/2xefWIt...

P&G Photo 2017-10-03 09:38

Чи %BCоже екскурсія змінити %D0иття? А %D1кщо %86е %D0кскурсія %D0ля %D1тудентів %D0а завод Procter & Gamble з %D0ожливістю %BFрацевлаштування?

24 жовтня, 2 та 10 %D0истопада %D0апрошуємо %81тудентів 5-6 %D0урсів %D1а випускників %B2ишів %D0а екскурсію заводом P%26amp;G в %D0орисполі. %D0ізнайтеся %B1ільше %BFро %B2сесвітньо відому систему %D0щадливого %B2иробництва Lean Manufacturing, поспілкуйтеся %D0 %82оп-%BCенеджерами %D0омпанії P&...

Photos from P&G's post - P&G 2017-09-25 09:00

Як %B7а 15 хвилин врятувати 3 життя? %D0тати донором %D0рові, як %BDаші співробітники
Минулого %82ижня 15 працівників %82а %D0артнерів %D0иївського %BEфісу P%26amp;G здали 5 літрів %D0рові для потреб громади. %D0ишаємось %D0ашими %D0олонтерами та %B4якуємо працівникам %98нститут %D0м. Амосова %D0а допомогу
%0AЧекаємо %D0ільше %D0онорів %BDаступного року!...

Photos from P&G's post - P&G 2017-09-22 14:48

Ліга %D1емпіонів %D0країни %80 %B4обре, P&G Ukraine Football Cup – краще!

У %D1онячному %D0ніпрі %D0ідбувся 19-ий %89орічний P%26amp;G Ukraine Football Cup, у %D1кому взяли %83часть %BDаші працівники %D1а партнери. %93равці SAVSERVICE виявилися найвправнішими %84утболістами, %D0игравши одразу дві нагороди. %9Aубок %D0ереможця %D0тримала команда %D0 %86вано-%D0ранківська, а %D0оманда %B7 Дніпра здобула %D0ронзу. %D0рібний %BA...

UNICEF Ukraine - P&G 2017-09-18 11:57

Продовжуємо %B7 UNICEF Ukraine втілювати в %D0иття проект зі %81творення %B1атьківських %BAімнат %83 лікарнях %B2 східному %80егіоні країни. Нещодавно фахівці UNICEF провели %D1ренінг %B4ля %BCедичних %D0рацівників лікарень %94онецької %82а %D0уганської %BEбластей, де %80озвінчували %BCіфи та %BAонсультували щодо %D0рудного вигодовування %D0 %BDадзвичайних %81итуаціях. %A2акі тренінги %B4опоможуть краще %BFіклуватись %D0ро %D0олодих %BCам %82а %D1хніх діток.
%0Ahttp://...

UNICEF Україна - Медіа центр - ЮНІСЕФ та P&G відкриють батьківські кімнати в медичних закладах України

Щоб матусі й %D1атусі %D0 %BCедичних %D0акладах могли %B4оглядати %B9 піклуватися %BFро %81вою дитину в %D0омфортних %83мовах, UNICEF Ukraine та P&G відкриють батьківські %BAімнати в 11 населених пунктах %D0онецької %D1а Луганської %D0бластей, які наразі дуже %D0отребують %BFідтримки. %97авдяки цьому %B1атьки %BEтримають %B4оступ %B4о %D0азових, %D0ле %D0край важливих %B4ля %BDалежного %B4огляду, речей: %D1повивальних %D1толиків, гігієнічних %BCатеріалів, ...

P&G Photo 2017-08-29 15:03

Здійснювати %BCрії легко!

Pantene, Лінія %BCагазинів EVA %D1а Food Bank Ukraine здійснюють %D0рії %B4івчат, %D1о прагнуть %81тати %D0айстрами %D0ерукарської %D1прави. %D0кція «Сила %B4обра %D0 Pantene» %D1творена для того, щоб соціальні сироти могли %B1езкоштовно %D0авчатися %D0сновам %BFерукарської %BCайстерності %83 кращих професіоналів %D0країни. Долучитися %B4о %D0кції можна %BFридбавши %BFродукцію Pantene в %D0ережі %D0агазинів EVA до 13 %D0ересня. %9Aожні 5 гривень %D0ід %D1...
Related Articles