TrueStory.bg

(Source: https://www.facebook.com/pages/TrueStorybg/722376114482728)

TrueStory.bg - От 16 до 24 февруари в столицата ще се проведе | 12. Marvin Gaye & Tammi Terrell - Ain't No | В metta самите вие се превръщате..

Latest Articles

„(не)Възможното образование“ – кинофестивал за алтернативни начини на учене

От 16 до 24 февруари в столицата ще се проведе първият кинофестивал, посветен на разнообразните начини, по които образованието може и реално се случва по света – „(не)Възможното образование".

Хънтър С. Томпсън – писмо до приятел - TrueStory.bg 2018-02-13 08:14

През април на далечната 1958 г., Хънтър Томпсън е помолен за съвет от свой близък приятел, който се намира на кръстопът в живота си. Писмото, което 22-годишния тогава Хънтър пише до него, предлага много дълбоки и смислени съвети и сме сигурни, че всеки може да намери по нещо за себе си в него.

„Роман за името“: По следите на изгубената човечност

"В %E2Роман за %B8мето“ %D0индова %BFрави %D1спешен (%D0 %BDеобходим) %D1азрез %D0а поредицата %D0т злочестия, сполетели Европа и %D0 %87астност %D0ългария през XX век. Романът %D0 %81мел опит %D0а осмисляне и %D0питомяване на %B7лото %D1рез %81илата %BDа %D1ловото %B8 разума. Тези %D0яма %B8 200 страници %BFредставляват своеобразна %B0нтология %BDа %D0олката %B8 загубата %B8 нестихващото желание %D0а човек %B4а %D0ивее въпреки %D1ях. %D0азказ %D0а привидно %BDесвърза ...

„Тирамису” с вкус на горчиви истории - TrueStory.bg 2018-02-10 21:23

В %D0абързаната въртележка %D0т работа, чувства %D0 %B5моции %81едемте героини %D0и представят %D0елеките си %B8стории, към които, %D0бещаваме %E2 %D0яма %B4а %D0станете безразлични. %9Dезависимо дали %D0арчето %80Тирамису” %D1е ви %81е %D1тори сладко, или горчивите му %BDотки %D1е вземат превез, то %89е %D0ъде %BFоднесено %81 много %B8скреност, %D1мях %B8 емоция.

Десертът %81е %D1ервира %B2 Театър София, %D0асладете %D0у се!...

Един ден на кея - TrueStory.bg 2018-02-09 08:59

Слънцето се извисява все по-високо и по-високо. Среща се с кристалното синьо небе и за миг спира. Поздравяват се с топла прегръдка и слънцето пак продължава да се катери по своя си път. Нагоре и все нагоре...