Yegna Tube - የኛ ቲዩብ

(Source: https://www.facebook.com/yegnatube)

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ - e8d15

Latest Articles

LTV WORLD: LTV SHOW nterview with OLF leader Abo Dawud Ibsa

አቶ ዳዉድ ለምንድን ነዉ ስምዉትን የቀየሩት ?
በኤርትራ የኦነግ ካምፕ ውስጥ የተገደሉ ሰዎች አሉ ወይ ? በጉጉት የሚጠበቀውን ቤተለሄም የሚገርም የሚገርም ጥያቄ የጠየቀችውን ከኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ጋር ያደረገችውን ቆይታ ቅድመ እይታውን ተመልከቱት

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ Photo 2018-12-11 11:26

በበሽታ ለተጠቃችሁ ወገኖቻችን በሙሉ
በባህል ህክምናቸዉ በጣም የታወቁት መረጌታ ኃይለመለኮት ለበርካታ በሽተኞች ህክምና እየሰጡ የሚገኙ ወንድም ከዚህ በታች በከፊል ለተዘረዘሩ በሽታዋች በዋነኝነት መድሀኒት ይሰጣሉ ፡፡
ለስኳር
ለደም ግፊት
ኪነታሮት
ለሚጥል በሽታ
ለሰንፈተ ወሲብ
ለተወሳሰቡ ችግሮች መፍትሄ ይሰጣሉ
ስለሆነም በማንኛውም አይነት በሽታ የተጠቃችሁ /የተያዛችሁ / የህብረተሰባችን ክፍሎች ወደ ባህል ህክምናቸው ብቅ ...
Yegna Tube -  የኛ ቲዩብ - Yegna Tube -  የኛ ቲዩብ 2018-11-24 08:52

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ - Yegna Tube - የኛ ቲዩብ 2018-11-24 08:52

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ: የፀጉርሽ እድገት ሚስጥር? ኢት-ኸርባል ነዋ ቅባቱን ስቀባ ፀጉሬ ኢንች ይጨምራል !! ለውበቶ ሙሉ ምርቶቻችንን ተጠቃሚ ይሁኑ !!
አድራሻ :-ባታ ኮንፕሌክስ ህንፃ 2ኛ ፎቅ 09-655-858-58
Related Articles