Yegna Tube - የኛ ቲዩብ

(Source: https://www.facebook.com/yegnatube)

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ - አስገራሚ ወሬ - ዶ/ር አብይ አንድ ህፃን ልጅ በፈፀመው ወንጀል | በአፄ ቴዎድሮስ ፀጉር አቀባበል ስነስረአት!,አምጡ ቆርጣችሁ ከሹሩባው | Ethiopia: እሰጥ አገባ - የኮለኔል መንግስቱ ሃይለማርያም..

Latest Articles

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ - Yegna Tube - የኛ ቲዩብ 2019-03-23 10:03

በበሽታ ለተጠቃችሁ ወገኖቻችን በሙሉ
በባህል ህክምናቸዉ በጣም የታወቁት መረጌታ ኃይለመለኮት በርሄ ለበርካታ በሽተኞች ህክምና እየሰጡ የሚገኙ ወንድም ከዚህ በታች በከፊል ለተዘረዘሩ በሽታዋች በዋነኝነት መድሀኒት ይሰጣሉ ፡፡
Ø %E1ስኳር %0AØ %E1ደም %E1ፊት
Ø %E1ነታሮት %0AØ %E1ሚጥል %E1ሽታ %0AØ %E1ሰንፈተ %E1ሲብ
- ለአጥንት ነርቨ
Ø %E1ተወሳሰቡ %E1ግሮች %E1ፍትሄ %E1ሰጣሉ
ስለሆነም በማንኛውም አይነት በሽታ የተጠቃችሁ /የተያዛችሁ / የህብረተሰባችን ክፍሎች ወደ ባህል ህክምና ...

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ Photo 2019-03-22 08:09

በበሽታ ለተጠቃችሁ ወገኖቻችን በሙሉ
በባህል ህክምናቸዉ በጣም የታወቁት መረጌታ ኃይለመለኮት በርሄ ለበርካታ በሽተኞች ህክምና እየሰጡ የሚገኙ ወንድም ከዚህ በታች በከፊል ለተዘረዘሩ በሽታዋች በዋነኝነት መድሀኒት ይሰጣሉ ፡፡
Ø %E1ስኳር %0AØ %E1ደም %E1ፊት
Ø %E1ነታሮት %0AØ %E1ሚጥል %E1ሽታ %0AØ %E1ሰንፈተ %E1ሲብ
- ለአጥንት ነርቨ
Ø %E1ተወሳሰቡ %E1ግሮች %E1ፍትሄ %E1ሰጣሉ
ስለሆነም በማንኛውም አይነት በሽታ የተጠቃችሁ /የተያዛችሁ / የህብረተሰባችን ክፍሎች ወደ ባህል ህክምና ...

Yegna Tube - የኛ ቲዩብ - Yegna Tube - የኛ ቲዩብ 2019-03-21 07:56

ለሚመለከተው ሁሉ
በጎጃም እና በጎንደር የሚታወቁ መርጌታ ሓይለመለኮት ጠቅላላ የባህል ሕክምና ማእከል አዲስ አበባ
ጉዳዩ በባህል ሕክምናም ይሁን በሌላ ዘርፍ ችግር ፈቺ ጥናቶች ላይ ላሉ ሰዎች ድጋፍ ማድረግን ይመለከታል ፡፡ እንደ ሚታወቀው የባህል ሕክምና ማዕከላችን ለብዙ ችግሮች መፈትሔ እየሰጠ የሚገኝ ተቋም መሖኑ ይታወቃል ፡፡ ስለሖነም በአገራችን ከፍተኛ ችግር እያስከተሉ የሚገኙ ማለትም እንደ እንቦጭ እና የተለያዩ ተባዮች ለምሳሌ የበለስ ተባይ ከባህል ሕክ ...
Related Articles