Co Ba Sai Gon

(From: Source)

Directed by Tran Buu Loc, Kay Nguyen. With Van Hong, Diem My, Veronica Ngo, Ninh Duong Lan Ngoc.