Tarapaty

(From: Source)

Directed by Marta Karwowska. With Hanna Hryniewicka, Jakub Janota-Bzowski, Joanna Szczepkowska, Maria Maj.